Pierre Robert GOTS-certified organic cotton underwear.

Om tekstiler

Økologisk bomull

Hva er egentlig forskjellen på økologisk og konvensjonell bomull
- og har det noen betydning?
 

Konvensjonell bomull krever store vannressurser, gjødsel og sprøytemidler og kan være en belastning for både miljøet og menneskene som jobber med bomullsplantene. Bomull dyrkes på bare 2,5% av verdens jordbruksareal, men bruker hele 25% av det globale forbruket av pesticider og sprøytemidler. Videre brukes det om lag 2300 liter vann for å produsere en enkelt t-skjorte i konvensjonell bomull.

Ved økologisk jordbruk skal det blant annet ikke brukes kjemiske sprøytemidler eller kunstgjødsel, men i Norge finnes det ingen entydig standard for økologiske tekstiler. Ulike aktører bruker ulike merkeordninger og det er lov å kalle et plagg for økologisk uten at det kommer klart frem hva som legges i begrepet og selv om bare mindre deler av materialsammensetningen kommer fra økologisk jordbruk. Vi mener dette kan være forvirrende og i verste grad misvisende, og har derfor valgt å gå gjennom en sertifiseringsprosess med GOTS. GOTS står for Global Organic Textile Standard og er en internasjonalt anerkjent merkeordning for økologiske tekstiler.

 

 

HVORFOR GOTS?

GOTS er mye mer enn økologiske tekstilfibre. Vi har valgt å jobbe med GOTS fordi de stiller krav til alle ledd i produksjonsprosessen, ikke bare til råvaren. For å bli GOTS-sertifisert må hele produksjonsprosessen godkjennes, fra økologisk råvareproduksjon til ferdig produkt. Alle leverandører og underleverandører må sertifiseres, og i tillegg til miljøkrav må hvert ledd leve opp til sosiale krav som beskytter bønder og arbeidere. Pierre Robert har et eget lisensnummer som verifiserer sertifikatet og som står på alle produkter med økologisk bomull. Lisensnummeret er søkbart for alle på GOTS sine nettsider

 

For å bli GOTS-sertifisert må hele produksjonsprosessen godkjennes, fra økologisk råvareproduksjon til ferdig produkt. Alle leverandører og underleverandører må sertifiseres, og i tillegg til miljøkrav må hvert ledd leve opp til sosiale krav som beskytter bønder og arbeidere.

 

GOTS-merket garanterer at:

  • Minst 70% av materialkomposisjonen består av økologiske fibre. Pierre Robert ligger på 92%.
  • Bomullen er dyrket uten kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel
  • Bomullen ikke er genmodifisert
  • Jordsmonnet beskyttes gjennom vekselbruk
  • Vannforbruket reduseres med opptil 90 % i forhold til konvensjonell bomull
  • Det stilles krav til avløpsrensing og deponering
  • Fargestoffer og andre kjemikalier har strenge grenser for toksisitet
  • Sosiale krav er ivaretatt for å beskytte bønder og arbeidere
  • Alle produksjonsledd har blitt kontrollert av en nøytral 3. part og er sertifisert i henhold til GOTS-standarden
  • Plagget er sporbart ned til hvert enkelt ledd

I stedet for å bytte til allerede GOTS-sertifiserte leverandører har vi i Pierre Robert Group valgt å gjøre en forskjell der vi allerede er. Vi jobber tett med våre leverandører og har fokus på langtidsforhold. Dette gir forutsigbarhet for begge parter og gir oss økt handlingsrom når det kommer til forbedring av arbeidsforhold på fabrikkene.

Kilde: GOTS

Filter

Filter

Sorter